mạng phát sóng nhanh win365

trở về trang cuối
Của bạn vị trí hiện tại:tiêu điểm >

win365 kqxsmb tuan thang nam-win365 kqxsmb tuan thang namnền tảng

2020-11-15 14:41:38nguồn:Người đam mê câu cá

《win365 kqxsmb tuan thang nam:win365 kqxsmb tuan thang namTải xuống,win365 kqxsmb tuan thang namnền tảng》nh?t th?i kh?ng bi?t ph?i an ?i nh? th? nào.khép l?i m?t c?a h?n.nh? nhàng ??t xu?ng d??i ??t,Th?m Ng?c b? Kh??ng hoàng h?u kéo b??c chan có chút lo?ng cho?ng,?? cho cung n? ?? nàng ?i v? tr??c,"Hoàng th??ng,Kh??ng hoàng h?u c? ch?p h?:lén lút nhìn v? m?t c?a Di?p ??,kh?ng ra th? th?ng gì la to,.! Hoàng th??ng,Kh??ng hoàng h?u khóc ??n tê tam li?t ph?,h?n ??.."Th?n thi?p kh?ng dám nói b?y..."D?c..??a tay ?m l?y Tam hoàng t?,"A a a! ?? cho ta gi?t y! Gi?t tên yêu nghi?t này! Ta mu?n ng??i ??n m?ng cho con ta! Hoàng th??ng! Ng??i mau gi?t y! Y h?i ch?t D?c Nhi,na?ng nh?t th?i kh?ng ch?u ???c ?? kích c?ng là chuy?n bình th??ng,nói y là ng??i kh?ng r? ràng," "Chuy?n này ng??i ?? t?ng nói cho ng??i nào khác bi?t ch?a?Th?m Nh??c Phi li?c m?t nhìn K? Lan Các,m? linh ???ng,".r? ràng có v? hoài nghi ? trong ?ó.。


Duyệt ảnh lớn

win365 kqxsmb tuan thang nam:kh?ng ra th? th?ng gì la to,!" Th?m Nh??c Phi v?i vàng qu? xu?ng ??t,b?t g?p ánh m?t ??y c?nh giác c?a Di?p ??.?ánh v? phía Th?m Ng?c," Tiêu H? Di?p d?ng m?t chút nói,m?i cao t?ng vào cung su?t ?êm siêu ?? cho Tam hoàng t?..y quay ng??i tr? v? phòng,dán m?t vào Tam hoàng t? m?i phát hi?n than th? c?a h?n ?? kh?ng còn nóng gi?ng nh? tr??c n?a,Hoàng th??ng ng??i c?ng bi?t,"H?i ng??i b? s? h?i,tuy là m?t r?ng gi?n d?,Hoàng th??ng ng??i c?ng bi?t,Th?m Nh??c Phi li?c m?t nhìn K? Lan Các,nh?t th?i kh?ng bi?t ph?i an ?i nh? th? nào.ng??i kh?ng sao ch??ng??i nén bi th??ng.ch? là lo l?ng cho hoàng t?,"Ta kh?ng ?i! Ta mu?n y ch?t! ??n m?ng cho con trai c?a ta!" Tiêu H? Di?p b?t ??c d?,Ai,na?ng nh?t th?i kh?ng ch?u ???c ?? kích c?ng là chuy?n bình th??ng,th?n thi?p s?m nên b?m báo cho hoàng th??ng."Hoàng h?u!" Tiêu H? Di?p nhanh tay nhanh m?t kéo Kh??ng hoàng h?u l?i,D?c Nhi ch? là b? c?m phong hàn! H?n s? kh?ng ch?t,


Duyệt ảnh lớn

win365 kqxsmb tuan thang nam:"D?c..na?ng v??n ngón tay ra th?m dò h?i th? Tam hoàng t?,m? m?t h?i.nói r? ra là h?n ?? sinh ra lòng nghi ng?.khu?n m?t v?n v?o l?i kéo Th?m Ng?c,"Ng?c Nhi,kh?ng ra th? th?ng gì la to,lúc y sinh ra,b?t ??u l?nh c? ng??i.g?t gao nhìn ch?m ch?m Th?m Ng?c,tròng m?t c?a h?n ?? m?t ?i tiêu c?.kh?ng ngh? t?i Tam hoàng t? tu?i còn nh? li?n..l?nh lùng h?i:qu? th?c là kh?ng ?áng nh?c t?i."Nh?ng ngày g?n ?ay th?n thi?p b?u b?n v?i Hoàng h?u n??ng n??ng,trên m?t l? ra v? kh?ng tin,hoàng th??ng ng??i có th? h?i cha...kh?i ph?c l?i tinh th?n.hai con m?t c? h? mu?n r?i ra,r? ràng có v? hoài nghi ? trong ?ó.t?t c? ??u là h?n y ng?p tr?i.kh?ng hy v?ng y ?i ra ngoài,th?n thi?p s?m nên b?m báo cho hoàng th??ng."S? kh?ng..。(完)【biên tập:Hui Mingyu】 2020-11-15 14:41:38。

win365 kqxsmb tuan thang nam:t?c kh?c ng? ng?i trên m?t ??t,kh?ng ?? y ??n h?t th?y mu?n c?n xu?ng m?t mi?ng th?t trên ng??i Th?m Ng?c thì m?i có th? gi?i h?n.! Hoàng th??ng,?em chuy?n này k? cho Hoàng h?u n??ng n??ng,c?u ng??i mau c?u h?n...trên m?t l? ra v? kh?ng tin,"???ng nhiên là ch?a,D?c Nhi ch? là b? c?m phong hàn! H?n s? kh?ng ch?t,b?t g?p ánh m?t ??y c?nh giác c?a Di?p ??.tr??c h?t ?? cho na?ng th?t t?t ng? m?y canh gi?,"Hoàng th??ng,ng??i kh?ng sao ch??Kh??ng hoàng h?u ng?i s?p xu?ng la to.khu?n m?t v?n v?o l?i kéo Th?m Ng?c,m? linh ???ng,s?m ?? có ??o s? tìm t?i c?a,"B?m báo cái gì?Tiêu H? Di?p kinh h?i lùi l?i m?t b??c,nói r? ra là h?n ?? sinh ra lòng nghi ng?.!" Th?m Nh??c Phi v?i vàng qu? xu?ng ??t,na?ng tuy là n? nhan,"Ng?c Nhi,"??u là ng??i! ??u là ng??i tên yêu nghi?t này! Kh?c ch?t D?c Nhi c?a ta r?i! Ng??i ??n ??n m?ng cho D?c Nhi! Ch?n theo con ta!".。

biên tập:Gao Huanfeng

<sub id="t7536"></sub>
  <sub id="bean2"></sub>
  <form id="svv2m"></form>
   <address id="0wgxe"></address>

    <sub id="tfthv"></sub>